Over ons

Ontwerp­buro Chris Kleins­man is een fam­i­liebedrijf dat al ruim 30 jaar bloe­menkaart­jes ontwerpt en verkoopt. Ons bedrijf is in 1981 opgericht door Chris en Gerda Kleins­man. Aan­vanke­lijk begin­nen zij met het ontwer­pen van zeep­doos­jes voor de cadeau­markt. In 1987 wordt het eerste bloe­menkaartje ont­wor­pen en gaat Chris er zelf mee langs bij de bloemis­ten. Het kaartje blijkt een groot suc­ces. Ook de series die vol­gen slaan aan en vanaf dat moment con­cen­treert het bedrijf zich volledig op het maken van bloemenkaartjes.Sinds 1994 bezoeken onze eigen verte­gen­wo­ordi­gers bloemis­ten door heel Ned­er­land. En vanaf 1995 wordt Chris in het ontwer­pen bijges­taan door dochter Bar­bara.
Inmid­dels heeft Bar­bara het bedrijf samen met haar man Berthil ter Avest overgenomen.

Kracht van ons bedrijf is dat we naast het ontwer­pen ook de verkoop van onze pro­ducten geheel in eigen hand hebben. We lev­eren niet aan de groothandel om zo exclusief te bli­jven voor onze eigen klanten. Bij ons staan de bloemist en cadeauwinkel als klant voorop!

De werk­wi­jze:

Onze klanten wor­den een keer in de zeven weken bezocht om de molens/displays aan te vullen, en natu­urlijk om nieuwe pro­ducten te laten zien. Vooraf­gaand aan het gep­lande bezoek sturen wij een kaartje, zodat de klant op de hoogte is van de komst van de vertegenwoordiger.

Ook is het mogelijk om recht­streeks bij ons te bestellen, de bestelling wordt per ommegaande verstuurd.

De verkoop is uit­er­aard uit­slui­tend aan bloemis­ten en cadeauwinkels, dus niet aan particulieren!

 

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.